Borsa de treball

Cap d'administració (publicada 30/09/21)

Localització: Barcelona
Escola: Escola Joan Pelegrí

El/la cap d’administració respon de la gestió econòmica i financera de l’Escola Joan Pelegrí i de la Fundació Cultural Hostafrancs, exerceix les seves funcions amb dependència directa del director/a de la Fundació

Descripció oferta: Específicament:
 • Tenir al dia l’inventari dels béns propis de l’Escola i la Fundació, els edificis, obres i instal·lacions, serveis comunitaris, etc., i prendre cura de la seva conservació, manteniment i actualització constant, en funció de la tasca educativa i segons les exigències i possibilitats de cada moment.
 • Elaborar el pressupost general del centre (explotació, inversions i tresoreria) requerint les dades necessàries dels/de les responsables directes dels diferents sectors d’activitat.
 • Presentar al Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs i a l’equip directiu de l’Escola informes periòdics sobre l’aplicació del pressupost anual. Informar, com a mínim un cop durant el curs, a la reunió general d’escola dels resultats i pressupost del curs.
 • Supervisar la tramitació de les comandes de material didàctic, l’organització, administració i gestió el servei de compres i emmagatzematge de material fungible. Supervisar la recaptació o liquidació de les quotes de l’alumnat.
 • Ordenar els pagaments i disposar dels comptes bancaris d’acord amb els poders que li hagin estat atorgats.
 • Gestionar ajudes i subvencions per a l’Escola i orientar l’alumnat i llurs pares en la sol·licitud de beques.
 • Exercir de cap del personal no docent tot coordinant el treball del personal d’administració i serveis, sobretot del no adscrit a altres òrgans de govern del centre.
 • Responsabilitzar-se del compliment de les obligacions de la institució en relació a la legislació laboral vigent: contractació, altes i baixes, pagament de cotitzacions, tramitació d’incapacitats transitòries, aplicació de la normativa específica de pagament delegat, seguiment conveni col·lectiu. etc..
 • Elaborar els comptes anuals per presentar al consell escolar i/o als altres òrgans de govern per a la seva aprovació i posterior lliurament al registre corresponent si s’escau. Justificació de les despeses de funcionament i altres subvencions atorgades en els terminis establerts per l’administració competent.
 • Gestionar el menjador escolar i altres serveis que li siguin encomanats per la Tenir cura del compliment de totes les obligacions fiscals que li siguin d’aplicació a l’escola en funció de les seves característiques jurídiques i de la normativa que li sigui aplicable.
Perfil, Formació i coneixements requerits:
 • Grau universitari en Administració i direcció d’empreses. Coneixement del català oral i escrit. Desitjable: Experiència mínima de 2 anys en lloc similar en fundacions o ONG. Màster en direcció de fundacions i associacions. Coneixements de programari específic.
 • Competències: Indispensables. Aprenentatge i utilització de coneixements, Autoconfiança, Autocontrol, Compromís amb l'organització, Direcció de persones, Empatia, Flexibilitat i gestió del canvi, Iniciativa, Negociació, Pensament analític, Planificació i organització, Treball en equip i cooperació.
 • Desitjables: Comunicació, Lideratge, Orientació a l'assoliment, Orientació estratégica, Preocupació per l'ordre i la qualitat. Presentació de candidatures. Penjar el currículum amb carta de presentació a la borsa de treball de l’escola amb la referència 2109.


Nivell formatiu: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles formatius

Idiomes: Català

Email: vranera@joanpelegri.cat

Si us plau, ompli les següents dades per inscriure's a l'oferta de feina.

Has d'acceptar les condicions de privacitat
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies