Avís Legal i Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA  informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable
Nom: AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA
Direcció de l'oficina d'Accés: Riera St. Miquel, 68
CP: 08006 Població: Barcelona Província: Barcelona
CIF: G61202933
Mail: aec@agrescat.cat

Finalitat
  • Gestionar els usuaris que es registren a la pàgina web.
  • Gestionar les dades a les quals l'entitat accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i / o sol·licitud i, si escau enviar comunicacions comercials.
  • Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades i activitats.
  • Gestionar les altes com a candidats així com incorporar-lo en els processos de selecció presents i futurs.

Legitimació

Consentiment de l'interessat.

Destinataris
No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Els currículums que rep l’Agrupació Escolar Catalana podran ser cedits a les escoles associades a l’Agrupació per tal de poder ser candidats a un lloc de treball disponible a les escoles.
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquestes drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, poder se exercits a: Riera Sant Miquel, núm. 68 – 08006 de Barcelona.
Així mateix, els usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Termini de conservació
En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.
Per altra banda, l’Agrupació Escolar Catalana deixarà de tractar les seves dades com a usuari de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir la compte.
L’usuari registrat com a associat de l’Agrupació Escolar Catalana les seves dades seran conservades mentre sigui associat, i una vegada ja no ho sigui el període que legalment s’estableixi.
                                                                               
Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat i les condicions d'ús de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.
 
És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de contacte? 
En relació als formularis de l'apartat "Contacte" de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA  no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA  quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
 
Les dades personals que l'Usuari facilita a l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA  han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
 
Menors d’edat 
Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA, sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.
 
En cas que l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA detectés que l'usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals , causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.
 
Quines mesures de seguretat té implantada l'empresa? 
L’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
 
Xarxes socials 
L’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA disposa de perfils a les xarxes socials Facebook i Twitter amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d'atenció i interacció social.
 
A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals l’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA  té perfil obert:
 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies