Les Escoles

Com som les escoles de l'AEC?

  • Les escoles de l’AEC, bàsicament cooperatives i fundacions, és a dir, institucions sense ànim de lucre, som espais educatius i de coneixement nascuts i mantinguts des de la iniciativa i la vitalitat de la societat civil catalana.
  • Les escoles de l’AEC som espais de gestió finançats parcialment per la Generalitat de Catalunya que ens mantenim i progressem gràcies a les aportacions econòmiques absolutament imprescindibles de les famílies.
  • Les escoles de l’AEC som espais atractius i intel·ligents d’acollida, de memòria i de construcció de nous horitzons personals i col·lectius.
  • Les escoles de l’AEC som espais organitzats de servei global a la col·lectivitat gestionats per equips humans creatius, dialogants i disciplinats en constant formació i recerca.
  • Les escoles de l’AEC som espais cooperatius, educats i socialitzadors compromesos amb la realitat catalana amb una incontestable tradició cívica.
  • Les escoles de l’AEC som espais de futur, de projecció i de transgressió en constant transformació davant els reptes que la societat ens planteja.

 Què fan les escoles de l'AEC?

  • A les escoles de l’AEC creiem en la llibertat d’elecció de centre com un principi democràtic fonamental i bàsic per a l’establiment d’una relació de confiança imprescindible davant la important i prolongada tasca d’educar i ensenyar als nostres fills.
  • A les escoles de l’AEC som conscients de la dificultat d’educar en un món complex, amb múltiples i contradictoris models en oferta, on valors com l’esforç i la disciplina han desaparegut de l’univers col·lectiu en nom d’un relativisme que sembla no voler tenir límits.
  • A les escoles de l’AEC les famílies estan preocupades per a la formació cultural i intel·lectual dels seus fills, famílies que davant de la societat de la informació i del coneixement han decidit invertir en una formació de qualitat que persegueixi la millora i la utopia.