Organigrama

Assemblea general
És l'òrgan màxim de decisió on estan representades totes les escoles associades, es reuneix com a mínim una vegada a l'any. Aquesta assemblea escull els membres del Consell directiu, són vuit persones amb un mandat per quatre anys.

Consell directiu: 
  • President: Oriol Blancher
  • Vicepresident: Jacint Bassó 
  • Secretari: Jordi Musons
  • Tresorer: Lluís Farrés
  • Vocal: Rosa Gutiérrez
  • Vocal: Josep M. Lluró
  • Vocal: Gorka Insausti
  • Vocal: Gerard Valls

Aquest Consell directiu treballa directament i conjunta amb la Direcció general que desenvolupa les gestions i el dia a dia de l'entitat.

Directora general
Eva Salvà

Administració
Mª Àngels Pérez
Susanna Peralta